پرکینز

بیش از ۸۰ سال قبل، ما اولین شرکتی بوده که قدرت بالقوه دیزل را مورد شناسایی قرار داده و جایگاه مان را به عنوان یکی از عرضه کنندگان پیشروی جهانی دز زمینه موتورهای دیزل و گازی بزرگ راه ها حفظ نموده ایم.
تخصص طولانی مدت ما در توسعه و تولید موتورها بوده و لیست محصولات رقابتی و ابتکاری ما لبریز از نام های مشهور، دستاوردها و موقعیت ها میباشد.
به عنوان مثال، در سال ۱۹۳۵، موتورهای پرکینز، رکورد سرعت زمینی را با سرعت ۹۵ مایل در ساعت شکست. و در سال ۱۹۵۳، ما میزبان ملکه مادر در بیست و یکمین جشن تولدمان بودیم. ما افتخارات و جوایز زیادی را کسب کرده و برق قدرت را به شهرها، بیمارستان ها و مدارس کشانده ایم.