موتور MTU ( ام تی یو )

با گسترش جمعیت و رشد اقتصادی، تقاضایی فزاینده برای انرژی وجود دارد. موتور MTU با فراهم نمودن محصولات و خدماتی برای حوزه های انرژیِ قابل اعتماد و کارآمد از نظر هزینه، این نیاز را برآورده میسازد.
موتور MTU یکی از برندهای مرکزی سیستم های قدرت رولز رویس بوده که یک فراهم کننده جهانیِ موتورهای دیزلی با سرعت بالا و متوسط، سیستم های محرک کامل، سیستم های انرژی نامتمرکز و سیستم های تزریق سوخت، برای اکثر نیازهای مورد نظر میباشد.
موتور MTU حوزه های سیستم قدرت کامل را برای موارد زیر ارائه میدهد: از سیستم های قدرت آماده ماموریت و سیستم های در حال استند بای تا قدرت پیوسته، گرمایش و سرمایش. ما همچنین خط کاملی از محصولات خدماتی برای کمک به شما به منظور استفاده حداکثری از تجهیزات تان را ارائه میکنیم.

موتور MTU